Perly podľa pôvodu

 

Prírodné perly - vznikajú tak, že cudzie teleso sa dostane do vnútra mäkkýša prirodzene bez zásahu človeka. Vznik perly závisí od šancí, aké má živočích k dispozícii. Veľkosť, tvar a farba prírodných perál je závislá na druhu a veľkosti zárodku, zložení okolitej vody, napádaní parazitmi, počasia, geografického regiónu a zdroja a dostupnosti potravy lastúr.
 

Umelo pestované - kultivované perly - vznikajú tak, že cudzie teleso vloží do vnútra ustrice človek - perlový farmár, a vo veľkej miere ovplyvňuje celý proces vzniku perly a jej rast. Veľkosť a tvar umelo pestovaných perál je závislý na veľkosti, tvare a umiestnení zárodku v lastúre. Obyčajne sa rozdiel medzi prírodnými a umelo pestovanými perlami dá zistiť meraním rontgenovým lúčom podľa umiestnenia vrstiev perlete okolo jadra perly. Z celosvetovej produkcie je cca 99% perál umelo pestovaných-„kultivovaných" a iba cca 1% perál sú prírodné.....tzn., že ich vznik je náhodný bez zásahu človeka.
 

Umelé perly - sú vyrábané v laboratórnych podmienkach zo substancií morských perál a perlete morských lastúr. Základ umelej perly je tvorený plastovou alebo sklenou korálkou alebo korálkou vyrobenou z morskej mušle. Na tento umelý základ sa potom nanáša perleť z morských mušlí alebo perál. Perleť sa najprv spracúva drvením na prášok a pridávaním pomocných látok aby sa dosiahla požadovaná kvalita a farba. Výhodou týchto umelých perál je predovšetkým dokonalý tvar, vysoký lesk, neobmedzená veľkosť a farba a v neposlednom rade nižšia cena v porovnaní s prírodnými a umelo pestovanými perlami. Umelé perly sú ďalšia alternatíva ako vyzerať krásne a elegantne bez veľkého vplyvu na peňaženku.

© 2019 - www.perly.sk - All right reserved. - Created by Hore