Perly podľa miesta vzniku

 

Sladkovodné perly

   Sú najviac rozšírené typy perál. Vznikajú v sladkých vodách rybníkov, riek a jazier. Sladkovodné perly sú produkované vo viacerých druhoch lastúrnikov. Najznámejšie sú z rodu Hyriopsis. Najviac sú rozšírené v sladkých vodách Číny, Japonska a USA. Sladkovodné lastúrniky majú na chov menej náročné podmienky a ich úmrtnosť je oveľa nižšia ako pri morských mäkkýšoch. Cudzí predmet, ktorý vnikne alebo je implantovaný do vnútra lastúry je obvykle časť tkaniva iného mäkkýša, ktorý produkuje perleť.  
   Sladkovodné perly vznikajú na povlaku tkaniva, ktorý sa nachádza na oboch stranách lastúry. Tkanivo sladkovodných lastúrnikov je oveľa väčšie ako napríklad tkanivo Akoya ustric a tieto môžu vyprodukovať až 25 perál na každej strane lastúry. Naproti tomu Akoya ustrica môže vyprodukovať maximálne 2 perly v rovnakom období. Na perlových farmách sa do každej z lastúr vkladá až 50 kúskov tkaniva ako zárodok. Tento proces je známy pod pojmom zrod perly. Po tomto procese ustrica považuje vložené zárodky za škodcov, začne vylučovať perleť a postupne obaľovať tieto kúsky. Rast perly je 2-6 rokov. Nevýhodou uvedenej masovej produkcie perál môže byť potom v mnohých prípadoch ich kvalita.

  
Sladkovodné perly vysokej kvality sú naozaj vzácnosťou. Perly sú obyčajne tvorené zo 100% perleťou v porovnaní s morskými perlami, ktoré majú nejaké pevné izolované jadro - zárodok. Povrch perlete nie je tak dokonale ukončený ako napríklad pri Akoya perlách a aj podľa tohto znaku sú sladkovodné perly ohodnocované a zatrieďované do rôznych tried kvality. Sú ohodnocované aj podľa ich životnosti, rôznorodosti, veľkosti a v neposlednom rade aj podľa ich dostupnosti. Bežná veľkosť sladkovodných perál je v rozpätí 1-13 mm, ale nájdu sa aj výnimky väčších priemerov. Nenapodobiteľný tvar a široké spektrum farieb sladkovodných perál kombinované s ich atraktívnou cenou z nich robia favoritov pre výrobcov šperkov, obchodníkov a všetkých spotrebiteľov.

Akoya perly

Sú morské perly pochádzajúce z Akoya ústric (Pinctada fucata martensii, Pinctada fucata fucata). Tieto perly sú veľmi populárne kvôli ich dokonalému tvaru, vysokému lesku a priaznivej cene v porovnaní s ostatnými morskými perlami. Veľká väčšina Akoya perál má dokonale sférický tvar alebo málo odlišný od tohto tvaru. Akoya perly sa začali pestovať v Japonsku, ale v posledných rokoch sa ich pestovanie veľmi rozšírilo do Číny. Pestujú sa aj v niektorých častiach Vietnamu a Thajska a v niekoľkých ďalších menších oblastiach.

  
  Akoya ustrica je najmenší producent, ktorý sa používa na perlových farmách. Preto veľkosť Akoya perál nie je až taká ako pri ostatných druhoch perál. Rast perál sa pohybuje v rozmedzí 1-2 rokov. Sú bielej alebo krémovej farby a môžu mať sivý, modrý, zlatožltý alebo ružový nádych. Akoya perly nie sú nikdy prirodzene čierne. Každá čierna Akoya perla podstupuje ožarovanie alebo hĺbkové prifarbovanie. Hrúbka vrstiev perlete môže byť len okolo 0,5 mm na rozdiel od sladkovodných perál. Oproti sladkovodným perlám majú vyšší jas a lesk.

  Aj keď obrovská väčšina Akoya perál väčších ako 8 mm pochádza z Japonska, veľmi často sa perly menšie ako 8 mm do Japonska dovážajú práve z Číny. Bežná veľkosť Akoya perál nepresahuje 9,5 mm, ale výnimočne môžu narásť do veľkosti až 11 mm. Akoya perly sú viacnásobne cennejšie ako sladkovodné perly rovnakej kvality. Sú najschodnejšou cestou, ak chcete vlastniť nádherné morské perly za dostupnú cenu.

Perly južných morí

   Južné moria z hľadiska pôvodu perál zahŕňajú oblasti od južnej časti Číny po severnú časť Austrálie ako Thajsko, Indonéziu, Filipíny, Juhovýchodnú Áziu, Francúzsku Polynéziu až po Tahitské ostrovy, ale pestujú sa aj na celom pobreží Austrálie. Južné moria sa považujú za pozostatky prirodzených nálezísk veľkých ústric, ktoré sa volajú Pinctada maxima.
  Tento mäkkýš bol schopný narásť aj viac ako 30 cm v priemere. Aj to je dôvod, prečo je tento mäkkýš schopný vytvoriť oveľa väčšie perly ako ostatné morské mäkkýše. Môžeme vidieť 4 rozličné faktory, ktoré majú vplyv na väčšiu veľkosť perál južných morí. Sú to veľkosť mäkkýša Pinctada maxima, veľkosť pevného zárodku vkladaného do mäkkýša, priaznivé miesto výskytu mäkkýša a doba vývoja a rastu perly. Čistá voda bohatá na planktón tvorí perfektné prostredie. Dĺžka jeho života sa odhaduje tiež väčšia ako pri Akoya mäkkýšoch.
  Ustrici Pinctada maxima sa darí len v prirodzenom teritóriu a preto sa tieto ustrice zbierajú v oceáne a premiestňujú sa len do neďalekých oblastí, kde sa udržujú a starostlivo kontrolujú pri vývine a raste perál. Potrebujú oveľa priaznivejšie podmienky na tvorbu perál a preto sú perly oveľa vzácnejšie ako ostatné druhy. Mäkkýš je schopný vytvoriť len jednu perlu v čase. V priebehu niekoľkých rokov môže vyprodukovať perlu aj viac ako 3 krát. Čas vzniku týchto perál je 2 až 4 roky. Ich obvyklá veľkosť je okolo 13 mm, ale zbierajú sa už od veľkosti cca 9mm.

  
Najväčšie perly dosahujú až 30 mm v priemere. Farba týchto perál sa začína od na pohľad bielej až po medovozlatú s nádychmi sivej, modrej, krémovej a ružovej. Iba malé percento perál južných morí je guľatá a rovnaká z každej strany a perfektný tvar sa považuje za vzácnosť. Lesk týchto perál je hlboký, zamatový a predstavuje luxus a prepych.

Tahitské perly

   Aj keď sa tieto perly volajú Tahitské , nepochádzajú z Tahiti. Tahiti sú iba hlavná obchodná základňa pre ostrovy, ktoré produkujú Tahitské perly. Pestujú sa vo Francúzskej Polynézii, na Cookovych ostrovoch, mikronézskych ostrovoch a dokonca v určitých častiach Japonska, Thajska a Filipín.
   Perly vznikajú v čiernych ústriciach Pinctada margaritifera a ich farba je prirodzená - tzn. ustrica tvorí prirodzene tmavú farbu v porovnaní s čiernymi sladkovodnými alebo akoya perlami. Ich farba môže byť čierna, svetločierna až šedá a najvzácnejšia farba je pávia zelená (farba pávieho pera). Perly rastú v ústriciach 18 až 24 mesiacov a ich veľkosť sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 18 mm podľa veľkosti jadra perly. Vrstva perlete Tahitských perál je 1-2 mm.
   Tahitské perly sú synonymom kúzelnej moci a perfekcionality. Ich cena nezávisí priamo od ich veľkosti, ale je z veľkej miery závislá na neuveriteľnom usporiadaní úplného perleťového spektra farieb. Tahitské perly sú unikátne a vzácne aj kvôli zložitému procesu vzniku.

© 2019 - www.perly.sk - All right reserved. - Created by Hore