Spracovanie perál

 

   Zber perál sa najčastejšie uskutočňuje v zimných mesiacoch, keď je spomalený metabolizmus ústric, čo má vplyv na spomalenie tvorby jednotlivých vrstiev perlete. Tým sa zmenšujú veľkosti aragonitových doštičiek, z ktorých sú tvorené jednotlivé vrstvy perlete a perlorodka produkuje  viac hustejších vrstiev. Následkom toho sú produkované vrstvy kvalitnejšie s vyšším leskom.
 

   Ústrice sa zozbierajú z pestovacích košov. V prípade sladkovodných a akoya ústric sa tieto otvoria, perly sa vyberú a zbytky ústric so schránkou sa odstránia alebo inak použijú. V prípade tahitských a juhomorských sa ústrice opatrne pootvoria, perly sa čo najopatrnejšie vyberú a nanovo sa zárodok perly implantuje do protiľahlej strany lastúry. Následne sú znova umiestnené do mora a po čiastočnom zotavení produkujú ďalšiu perlu.
 

   Po vybratí z ústrice sa perly následne očistia a pri sladkovodných a akoya perlách nasleduje proces bielenia. Čas bielenia je závislý na použití perál, kvalite perál a požadovanom výsledku. Môže trvať od niekoľko hodín do niekoľko mesiacov.
 

   Farba perál sa dá meniť buď použitím dusičnanu strieborného alebo iných organických farbív - kde sa mení priamo sfarbenie perlete, alebo ožarovaním gama lúčmi - kde pri akoya perlách stmavne jadro perly alebo priamo vrstvy perlete pri sladkovodných perlách.
 

   Po požadovanom vybielení a prípadnom dofarbení alebo ožiarení sa perly leštia a následne triedia podľa veľkosti, tvaru, kvality povrchu, lesku a farby. Takto vytriedené perly sú potom oceňované podľa základných vlastností.

© 2019 - www.perly.sk - All right reserved. - Created by Hore