Perly - informácie

Ako rozpoznať pravé perly?

Ako zistiť či kupujete, alebo máte doma pravé perly? (rozdiely medzi umelými a pravými perlami). Existuje viac spôsobov. Aj keď na prvý pohľad môžu umelé a pravé perly vyzerať úplne rovnako, pomôžeme vám naučiť sa tieto rozdiely rozoznať ...

Ako kupovať perly a perlové šperky?

Pri perlách vyžadujte presný popis – druh perly, veľkosť, tvar, lesk, výskyt povrchových chýb navyše ak fotografia šperku v internetovom obchode je len ilustračná a vytvorená v nejakom grafickom programe ...

Vznik perly

Perla je prírodný kameň vznikajúci v živom organizme. Keď sa cudzí objekt dostane do vnútra lastúry, ktorá je schopná produkovať perly, táto zaujme obrannú reakciu - vylučovanie perlete a obaľovanie tohto predmetu. ...

Perly podľa pôvodu

Prírodné perly – vznikajú tak, že cudzie teleso sa dostane do vnútra mäkkýša prirodzene bez zásahu človeka. Vznik perly závisí od šancí, aké má živočích k dispozícii. Veľkosť, tvar a farba prírodných perál ...

Perly podľa miesta vzniku

Aj keď sa tieto perly volajú Tahitské, nepochádzajú z Tahiti. Tahiti sú iba hlavná obchodná základňa pre ostrovy, ktoré produkujú Tahitské perly. ...

Cena perál - faktory hodnotenia a kvality perál

Čistota a hladkosť povrchu perál je tak isto veľmi dôležitá vlastnosť pri oceňovaní perál. Často, keď perla vzniká v ustrici, nie je vytvorený povrch hladký a je pokrytý rôznymi škvrnami, hrčkami, jamkami a trhlinami. Perly ...

Spracovanie perál

Ústrice sa zozbierajú z pestovacích košov. V prípade sladkovodných a akoya ústric sa tieto otvoria, perly sa vyberú a zbytky ústric so schránkou sa odstránia alebo inak použijú. V prípade tahitských a juhomorských sa ústrice opatrne pootvoria, perly ...

História perál

Perly........ odjakživa známe ako kráľovné kameňov. Vždy boli jedným z ukazovateľov hojnosti a moci. Perly boli cenené kvôli ich magickej kráse kráľmi aj obyčajnými ľuďmi. ...

Pôsobenie perál na zdravie

Už v minulosti nemecký mních Albertus Magnus zaznamenal, že perly sú dobré ako liek na duševné zdravie, proti srdečným chorobám, proti krvácaniu a úplavici. V knihe Aristotela je tiež miesto, kde sa uvádza aby sa perly ...

Starostlivosť o perly a šperky s perlami 

Pamätajte, že šperky  z perál sú veľmi jemné a styk s ostrými alebo drsnými materiálmi môže poškriabať ich povrch. Neuschovávajte perly spolu s iným šperkami, najmä nie s takými, kde sú zasadené prírodné alebo syntetické drahokamy. ...

Baltický jantár

Baltický jantár je jedným z najstarších a najcennejších drahých kameňov s liečivými účinkami na svete. Albert Veľký, nemecký filozof, teológ a prírodovedec, člen dominikánskeho rádu, doctor universalis a učiteľ Tomáša Akvinského označil jantár v tých časoch za najefektívnejší liek.  

© 2019 - www.perly.sk - All right reserved. - Created by Hore