Vznik perly

 

Perla je prírodný kameň vznikajúci v živom organizme. Keď sa cudzí objekt dostane do vnútra lastúry, ktorá je schopná produkovať perly, táto zaujme obrannú reakciu - vylučovanie perlete a obaľovanie tohto predmetu. Perleť je z chemického hľadiska zlúčenina oxidu vápnika (cca 90%), organických zlúčenín a malého množstva vody. Je to tá istá látka, ktorou sú pokryté lesklé vnútorné steny lastúr. Perleť je tvorená z mikroskopických kryštálov.
 

Cudzí predmet okolo ktorého sa perleť nabaľuje, môže byť pri prírodných perlách zrnko piesku, malý parazit, kúsok odumretého tkaniva iného živočícha, úlomok perlete........ . Pri umelopestovaných sladkovodných perlách je cuzdí predmet, ktorý sa implantuje do vnútra ústrice malý kúsok tkaniva inej ústrice. Pri morských perlách je zárodok perly, ktorý sa vkladá do vnútra lastúry väčšinou opracovaná  časť mušle v tvare gule s kúskom časti ústrice.  Vrstva perlete sa postupom času nabaľuje na tento cudzí predmet a vzniká perla. Čas vzniku perly závisí od druhu mäkkýša, ktorý ju produkuje a pohybuje sa spravidla od 6 mesiacov do niekoľko rokov.

© 2022 - www.perly.sk - All right reserved. - Created by Hore