Obchodné podmienky

Perly.sk

Ak ste predajca a máte záujem o spoluprácu kontaktujte nás:
tel. číslo: 0918 689 307
prípadne mailujte na : perly@perly.sk, info@perly.sk
Ceny uvedené v našom elektronickom obchode Perly.sk sú maloobchodné. Veľkoobchodné ceny sú individuálne. Cenovú ponuku šperkov a perál vypracujeme podľa množstva a druhu objednaného tovaru.

Pozor!!!

Ponúkame 2% zľavu na každý ďalší nákup na celý sortiment tovaru pre zákazníkov, ktorí budú šíriť dobré meno nášho webu jednoducho kliknutím na ikonu "Páči sa mi to" na stránke Facebooku.
Zľavu uplatníte uvedením Vášho facebookového mena v poznámke objednávkového formulára nákupného košíka objednávky. Poznámku formulujte nasledovne: Uplatňujem zľavu 2% za "Páči sa mi to" od (Vaše facebookové meno).
Facebookovú zľavu 2% môžu uplatniť zákazníci len vtedy, ak súčet všetkých zliav získaných aj inou cestou neprekročí 5%. To znamená, že maximálna zľava na tovar je 5%.

Objednávanie tovaru:

 
Tovar je možné objednať prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode Perly.sk - E- shop, alebo e-mailom zaslaním e-mailovej správy na objednavky@perly.sk s týmito náležitosťami:

1) Vaše meno, adresa, tel. číslo, e- mailová adresa a pre obchodníkov názov a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo príp. faxové číslo, e-mailová adresa
2) Predmet objednávky (kód a popis šperkov, množstvo)
3) Spôsob platby (dobierka alebo na bankový účet)
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje záväznosť a súhlasí s obchodnými podmienkami. O prijatí objednávky ako aj o vybavení budete informovaní na Váš e-mail uvedený pri objednávke. Pokiaľ Vám nepríde potvrdenie prijatia objednávky, kontaktujte nás.

Dodanie tovaru:


Zasielanie tovaru je bežne uskutočňované prostredníctvom slovenskej/českej pošty, prostredníctvom zásielkovne, alebo kuriérom . Šperky odosielame spravidla do 2 pracovných dní od nášho potvrdenia objednávky na Vami uvedenú adresu. Pri potrebe expresného doručenia nás prosím kontaktujte telefonicky.
 
Dopravu  a balné v rámci Slovenska prostredníctvom slovenskej pošty účtujeme 2,50 EUR pri objednávkach do 80 EUR. Pri doručení na dobierku účtujeme +1,00 EUR. Pri objednávkach nad 80 EUR poštovné a balné neúčtujeme. 
Dopravu a balné do Českej republiky prostredníctvom slovenskej/českej pošty účtujeme 99 Kč pri objednávkach do 2000 Kč, pri objednávkach nad 2000 Kč poštovné a balné neúčtujeme. Platba pri doručení prostredníctvom pošty do ČR je možná len vopred na účet. Doručenie na dobierku do ČR prostredníctvom slovenskej pošty nie je možné. Prostredníctvom slovenskej/českej pošty bežnou zásielkou zasielame tovar v rámci SR do hodnoty 500 EUR, do ČR do hodnoty 1000 EUR.

Dopravu  a balné v rámci Slovenska prostredníctvom zásielkovne účtujeme 2,50 EUR pri objednávkach do 80 EUR. Pri doručení na dobierku účtujeme + 1,00 EUR.  Pri objednávkach nad 80 EUR poštovné a balné neúčtujeme. 
Dopravu a balné do ČR prostredníctvom zásielkovne  účtujeme 99 Kč pri objednávkach do 2000 Kč. Pri doručení na dobierku účtujeme + 26 Kč.  Pri objednávkach nad 2000 Kč poštovné a balné neúčtujeme. Prostredníctvom zásielkovne doručujeme tovar len v hodnote do 700 EUR resp. 20000 Kč.

Dopravu kuriérom GLS na adresu v rámci Slovenska (cca 3 prac. dni) účtujeme 4,00 EUR pri objednávkach do 80 EUR. Pri doručení na dobierku účtujeme +1,00 EUR. Pri objednávkach nad 80 EUR poštovné a balné neúčtujeme. 
Dopravu kuriérom DPD na adresu do Českej republiky (cca 3 prac.dni)  účtujeme 150 Kč pri objednávkach do 5200 Kč. Pri doručení na dobierku účtujeme + 26 Kč. Pri objednávkach nad 5200 Kč poštovné a balné neúčtujeme. Prostredníctvom kuriéra DPD doručujeme tovar len v hodnote do 700 EUR resp. 20000 Kč.

Dopravu kuriérom slovenskej pošty (Easy expres) v rámci Slovenska (doručenie nasledujúci prac. deň po odoslaní) účtujeme 6,00 EUR pri objednávkach do 200 EUR. Pri doručení na dobierku účtujeme +1,00 EUR. Pri objednávkach nad 200 EUR poštovné a balné neúčtujeme. Prostredníctvom dopravy Easy expres doručujeme zásielky do hodnoty 20 000 EUR.

Objednávky do ČR nad 1000 EUR resp. nad 25 000 KČ zasielame kuriérom v závislosti na hodnote tovaru.

V sume dopravy je započítané aj darčekové balenie podľa typu objednaných šperkov. Osobné prevzatie je možné po dohovore u nás na predajni v Martine. 

Zrušenie objednávky:

 
Objednávku je možné zrušiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V tomto prípade nás musíte v uvedenej lehote informovať o zrušení objednávky na e-mailovú adresu info@perly.sk
Pri zrušení objednávky fyzických osôb uveďte meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky. Obchodníci uvedú názov a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo a číslo objednávky. V prípade, že tovar ešte nebol zaslaný na Vašu adresu, objednávka bude stornovaná bez ďalších záležitostí.

V prípade, že tovar bol už zaslaný alebo už doručený na Vašu adresu, kompletný a nepoškodený tovar v pôvodnom obale pošlite späť na našu adresu spolu s originálom dokladu o kúpe tovaru. Cena tovaru Vám bude vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky.  Pri vrátení, alebo výmene tovaru zákazník znáša náklady spojené s doručením. To znamená, že vrátená suma za tovar bude ponížená o hodnotu nákladov, ktoré predajcovi vznikli pri pôvodnom doručení.

Pri zasielaní odporúčame tovar poistiť na celkovú hodnotu tovaru, aby ste pri náhodnom poškodení tovaru spôsobeného dopravou neznášali následky.
Objednávku nie je možné zrušiť, ak bol šperk vyrábaný na mieru podľa osobných požiadaviek, alebo ak bol šperk kúpený na predajni.

Záručné podmienky a reklamácia:

 
Záručné podmienky sú plnené v súlade s platným obchodným a občianskym zákonníkom. Na tovar poskytujeme 2-ročnú záruku od doby prevzatia tovaru. Zásielky na pošte preberajte iba nepoškodené. V prípade poškodenia zásielky poštou žiadajte spísanie zápisnice o poškodení.
O vzniknutej skutočnosti nás čo najskôr informujte, aby sme dohodli ďalší postup vybavenia objednávky. Celý reklamačný proces s poštou znášame my - spravidla všetky zásielky sú nami poistené na celkovú hodnotu tovaru.
V prípade, že na zakúpenom tovare bolo po doručení zistené poškodenie alebo závada, tovar bezodkladne reklamujte na e-mailovej adrese info@perly.sk
Pri reklamácii fyzických osôb uveďte meno, priezvisko, tel. číslo, číslo objednávky a popis závady. Obchodníci uvedú názov a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo, číslo objednávky a popis závady . Kompletný tovar v pôvodnom obale pošlite späť na našu adresu spolu s originálom dokladu o kúpe tovaru.
Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, alebo chyby materiálu. Nevzťahuje sa však na mechanicky poškodený tovar, chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním, na sčernanie strieborného šperku a na roztrhnutie retiazky. Starostlivosť o naše šperky si môžete prečítať tu.  Pri oprávnenej reklamácii máte nárok na bezplatné odstránenie závady v zákone stanovenej lehote, pričom sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol šperk v oprave.
Pri zasielaní odporúčame tovar poistiť na celkovú hodnotu tovaru aby ste pri ďalšom náhodnom poškodení tovaru Slovenskou poštou neznášali následky. Pri vrátení, alebo výmene tovaru zákazník znáša náklady spojené s doručením. To znamená, že vrátená suma za tovar bude ponížená o hodnotu nákladov, ktoré predajcovi vznikli pri pôvodnom doručení.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ*.
V zmysle ustanovenia §12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ( zákon č. 102/2014 Z.z. ) má nakupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu buď poštou ( viď. nižšie ) alebo e-mailom na perly@perly.sk. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zasielame automaticky spolu potvrdením prijatia objednávky.
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Perly.sk, Budovateľská 659/11, 038 52 Sučany.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku ( v súlade s §458 ods.1 obč. Z. ). Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „ kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy a charakteristík tovaru. Ak spotrebiteľ tovar ( vrátane jeho príslušenstva ) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.
 
Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovaru doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy ( nie je podmienkou ), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup. 
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytnuté darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Právo odstúpiť od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť „ podnikatelia*“ ( napr. obchodné spoločnosti, podnikatelia, živnostníci), ak tieto osoby uskutočnili objednávku v rámci predmetu svojej činnosti, resp. ktorí pri objednávke uviedli IČO a DIČ. Keďže tieto osoby nie sú v zmysle vyššie uvedeného zákona spotrebiteľom, nepožívajú ochranu, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji poskytuje. Zmluvný vzťah uzatvorený s týmito subjektmi sa primerane upravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

*Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ
*Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
*Podnikateľom sa rozumie:
-osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 
© 2022 - www.perly.sk - All right reserved. - Created by Hore