Perla - vznik

Perla je přírodní kámen vznikající v živém organismu. Když se cizí objekt dostane dovnitř lastury, která je schopna produkovat perly, tato zaujme obrannou reakci - vylučování perleti a obalování tohoto předmětu. Perleť je z chemického hlediska sloučenina oxidu vápníku (cca 90%), organických sloučenin a malého množství vody. Je to tatáž látka, kterou jsou pokryty lesklé vnitřní stěny lastur. Perleť je tvořena z mikroskopických krystalů.
 
     Cizí předmět, kolem kterého se perleť nabaluje, může být při přírodních perlách zrnko písku, malý parazit, kousek odumřelé tkáně jiného živočicha, úlomek perleti ......... Při kultivovaných sladkovodních perlách je cizí předmět, který se implantuje do nitra ústřice malý kousek tkáně jiné ústřice. U mořských perlel je zárodek perly, který se vkládá do vnitřku lastury většinou opracovaná část mušle ve tvaru kuličky s kouskem části ústřice. Vrstva perleti se postupem času nabaluje na tento cizí předmět a vzniká perla. Čas vzniku perly závisí na druhu měkkýše, který ji produkuje a pohybuje se zpravidla od 6 měsíců do několika let.
 

© 2023 - www.perlycz.cz - All right reserved. - Created by Top